Терезелер...

rss Поэзия, ғашығым қасыма алған... 27 июня 2011
Anarka Must
 

Менің пердем сырылады әлемге,

Терезеден ай қарайды қияқты.

Терезелер...

Терезелер...

Түнгі Алматы үйлері,

Әрбір үйдің жүрегі бар сияқты...

Әрбір үйдің жағып отын, шырағын

Жан-аналар түнде дұға қылады.

Балапаным аман жүрсе екен деп,

Қанат қағып кетсе дағы қыраны.

Қиядағы қызын ойлап, қамығып,

Ұядағы ұлын жүрер мәпелеп,

Терезеден кенет жанған жарығы –

Сағынышын сездірмейтін әкелер...

Терезелер...

Терезесі үйлердің

Естілетін ар жағынан күйлер мың,

Ақ отаудың шымылдығын жамылып,

Жасыратын құпиясын түндердің...

Ғажап түндер...

(Өмір ғажап сүйгенге)

Ал ғашыққа күту ауыр, түннен де

Сырын айтып су құяды бір ару

Терезенің алдындағы гүлдерге.

Ертең, ия, таң атады арайлы

Атады таң аппақ қылып маңайды.

Ертең гүлдер мен боп сенің жолыңа

Терезеден...

Терезеден қарайды.

Авторы: Назира Бердалы1593