Интересы: Filosovskie knigi so smislom < Chelovek kotorii smeetsya> Viktor Gugo (1 человек)